Banen > Lokale regler

I Albertslund Goldklub har vi vedtaget både lokal regler og lokal ordensforeskrifter. Vi betragter begge dele som vigtige for for den gode golfrunde.
Forskellen på regler og foreskrifter er meget enkel. Med reglerne kan du straffes med ekstra slag til scorekortet og så er den ikke længere. Med foreskrifterne kan du straffes med bortvisning og det er vel næsten værre.
Vi lægger både de lokale regler og de lokale foreskrifter til udskrivning og selvom de fylder meget på en hjemmeside har vi også lagt dem i deres fulde længde herunder:

Udskriftsversionen findes her: Lokale regler folder januar 2018 Åbner en PDF-fil.

Husk der også kan være midlertidige lokale regler i brug.
Se under indlæg i højre side….pt. om lejeforbedring. (Lokal regel..)

……………………………………………………………………

Læs de lokale regler her:

BANEMARKERINGER:

Hvide pæle: Out of bounds

Hvide pæle med grøn bagside: Out of bounds for spil af huller som ligger på den hvide side af pælene. Ved spil af huller som ligger på den grønne side, er pælene ikke-flytbare forhindringer.

Gule pæle: Vandhazard

Røde pæle: Parallel Vandhazard

Blå pæle: Areal under reparation

Blå pæle eller plader med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

Gule, røde og blå pæle, med eller uden sort top, alle teestedsskilte, affaldsspande og bænke ved teesteder, hegnet ved hul 8/17 samt stendyssen på hul 4/13. hul er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

Forkert Green i henhold til Regel 25-3 omfatter også bold der ligger på ”forklædet”.

Søen ved hul 4/13 er defineret som gul vandhazard. Vandspejlet danner hazardens grænse. Fortsat spil efter regel 26-1. Se også de lokale foreskrifter.

Skråningerne, som er arealet mellem vandspejlet og de blå markeringer med sort top, er areal under reparation med spilleforbud. Fortsat spil – uden straf efter regel 25-1 b.

Under spil på hul 5: Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i berøring med eller under vandspejlet i søen, spilleren gå frem efter regel 26 – 1 a, eller med ét straffeslag, droppe en bold i den definerede droppezone.

Den banenære kant af alle asfalterede stier samt alle trådhegn markerer Out-of-bonds.

Orange plastikrør placeret omkring foden af træer/buske er en integreret del af banen.

Hvis en bold rammer højspændingsledninger eller masterne, skal slaget slås om uden straf.

Sprinklerdæksler er ikke-flytbare forhindringer. Der gives yderligere lempelse for gene på spillelinien i henhold til Tillæg 1, afsnit B.

Nyt i 2017:

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF EN LOKAL REGEL:

Hulspil: tab af hul.           Slagspil: 2 straffeslag.

Afstandsmåler

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstande ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller under en fastsat runde, bruger afstandsmåleren til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3

………………………………………………………………………………..

Læs de lokale ordensforeskrifter her:

Ordensforeskrifter.

– Alt spil på banen er underkastet DGU’s etikette, golf- og amatørregler godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association, og det er enhver spillers pligt at holde sig informeret om Albertslund Golfklub’s ordensforeskrifter og lokale regler.

– Der må ikke foretages prøvesving på tee-stederne.

– Der skal benyttes træ-tee ved udslag fra tee-stederne.

– Der må kun bruges softspikes.

– Det er forbudt at spille i mere end 4-bolde på banen.

– Alle opslag i klubhus og ved hul 1 skal respekteres.

– Med mindre andet er beskrevet, skal en golfrunde spilles i hullernes rækkefølge og kun med start fra hul 1. Der må under ingen omstændigheder springes huller over i en golfrunde.

– Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen. Spillere skal tage hensyn til personalets sikkerhed og deres arbejde.

– Bagmærke og evt. greenfeebillet skal bæres synligt og DGU kort skal forevises på forlangende. Vis respekt for klubbens baneservice personale og respekter deres anvisninger.

– Bolde i eller under vandspejlet i søen ved hul 4/13 – 5/14 må ikke fiskes op.

– Det er forbudt at slå ud på hullerne langs den offentlige sti, hvis der er færdsel på stien ud for hullet som spilles.

– Det er forbudt at afhente bolde, der er slået Out-of-bounds på 9. hul og ind på drivingrange.

– Alle spillere skal medbringe en pitchfork på green.

– Adgang til 3. huls teested skal altid foregå via gangstien over højen.

– Bagvogne skal placeres udenfor teesteder og må ikke komme i berøring med “forklædet”.

Overtrædelse af klubbens ordensforeskrifter medfører bortvisning eller karantæne.

Ryd op efter dig. Brug affaldsspande til cigaretskod, papir og andet affald. Knækkede tee skal samles op.

Tryk her for at komme tilbage.