Gæster > Tidsbestilling

Gæster kan ikke bestille spilletider i Albertslund Golfklub.
Det er der faktisk ingen der kan.
Alle kan dog gå ind på Golfbox for at se om banen er ledig til spil. I så fald vil der være markeret med “Boldrende” i Golfbox.
Skulle der være banelukninger på grund af klubarrangementer vil de være synlige i Golfbox – tidsbestilling.

På link´et herunder vises dagens kalender i Albertslund.