Gæster > Tidsbestilling

Gæster kan  bestille spilletider i Albertslund Golfklub.
Der er to tider, der kan bestilles pr. time – .10 og .40
Gæster kan dog også sagtens benytte sig af  boldrenden. 
Kig på Golfbox – se om der er fri bane… I så fald vil der være markeret med “Boldrende” i Golfbox.
Hvis der er det så kan man bare møde op og gå til hul 1.

Skulle der være banelukninger på grund af klubarrangementer vil de være synlige i Golfbox – tidsbestilling.