Dameklubben > Indlæg 2013

 

Referat at generalforsamling i dameklubben

Tid.:  Onsdag d. 23. januar 2013  kl.  19            Sted:  Klubhuset

Dagsorden:
1       Velkomst og valg af dirigent
2       Dameklubben 2012
3       Fremlæggelse af regnskab
4       Kontingent
5       Forslag fra medlemmerne
6       Forslag fra bestyrelsen
7       Valg af: Formand    Bestyrelsesmedlemmer
8       Valg af revisor
9       Eventuelt

Pkt. 1            Velkomst og valg af dirigent
Lillan Heinrichs bød velkommen til alle 32 fremmødte
Herefter valg af dirigent:  Bestyrelsen foreslår Bodil Damkjær, som valgtes.
Bodil takkede for valget.  Konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Pkt. 2                 Dameklubben anno 2012   v/ Lillan Heinrichs
Beretning tidl. udsendt
Lillan bød velkommen, med ønsket om et godt nytår til alle som ikke tidl. Havde været i golfklubben.
Lillan beklagede, at der desværre var nogle som ikke havde kunnet åbne det udsendte   ifb. med generalforsamlingen.
Beretningen blev derfor læst op.

Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning.

Beretning blev godkendt.

Pkt. 3                 Regnskab fremlægges til godkendelse v/ Alic Hougaard

Ingen kommentarer til regnskabet
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4                 Kontingent
Kontingentet for 2013 forbliver kr. 150,-  årligt

Pkt. 5                 Forslag fra medlemmerne

Der var ingen forslag fra medlemmerne

Pkt. 6                 Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog, at der blev valgt en revisorsupp.

Dette blev godkendt

Pkt. 7                 Valg

Formand                   Lillan Heinrichs        Genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem  Yvonne Snefeldt                Genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem  Inge Johannesson             Genvalgt for 2 år

Pkt. 8                 Valg af revisor

Revisor              Bodil Damgaard                        Valgt for 2 år
Revisorsupp.    Inge Povlsen                               Valgt for 1 år

Pkt. 9                 Eventuelt

Der blev uddelt flotte buketter til bestyrelsen fra medlemmerne.

Herefter blev der serveret en let anretning.

På bestyrelsens vegne

 

Inge Johannesson