Dameklubben > Vedtægter for Dameklubben

Vedtægter for Dameklubben i Albertslund Golfklub

Klubbens navn, hjemsted og formål.
Dameklubben – Albertslund golfklub

Turneringerne er kun for damer, der minimum fylder 19 år i kalenderåret.
Damerne spiller mod hinanden efter handicap i Albertslund Golfklub.

Medlemmer
Alle damer med max. Reg. Hcp 72

Kontingent
Kr. 150,- som kan reguleres l gang årligt på generalforsamlingen.
Kontingentet dækker præmier, kontorhold mm

Bestyrelsen
Består af mindst 5 medlemmer + evt. et ad-hoc-udvalg.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på ulige årstal
Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år på lige årstal.

Kasseren
Fremlægger regnskabet på generalforsamlingen til godkendelse.

Forslag til generalforsamlingen
Skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen i jan – febr.
Ændringer vedtages/forkastes med stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer
Bestyrelsen kan i akutte tilfælde vedtage midlertidige beslutninger.

Dameklubbens opløsning
I tilfælde af at dameklubben opløses vil evt. aktiver / midler tilfælde Albertslund Golfklub

Starttider
Formiddag kl. 9 – 10 og eftermiddag kl. 15 – 17

Sæsson
Start uge 17 og slutter uge 38

Match hver onsdag

Ordensregler
Der gælder de samme regler som i Albertslund Golfklubs vedtægter

Spilleregler
Følger Albertslund Golfklubs normale regler

 

Sidst rettet fra generalforsamling 14. februar 2018