Herreklubben > Informationer

Afvikling af Herredag – instruks for madholdet

 

Valg af Madhold:
På hver spiseaften vælges et madhold, der har ansvaret for afvikling af Herredagene til og med næste spiseaften.
Madholdet består af 4 spillere. En af disse skal repræsentere formiddagsholdet.

Afvikling af spil:
På almindelige spilledage skal Madholdet sørge for, at der er en ”starter” i tidsrummet fra 9.00 – 11.00 og 15.00 – 17.00 for henholdsvis formiddags- og eftermiddagsholdet. “Starteren” sørger for at lægge startlister frem og indsamle startpenge. Alle betaler kr. 30 i startpenge.
På spisedagene er der gunstart og Madholdet bestemmer suverænt, hvilken matchform, der skal spilles, og der modtages ingen protester fra spillerne.
Om formiddagen er banen ikke lukket, men mellem 9 og 10 har herreklubben fortrinsret på hul 1. Om eftermiddagen er banen lukket mellem 15 og 19, dog ikke i de perioder hvor der kun spilles 9 huller, der er banen lukket mellem 15 og 17. Flette-reglen på hul 1/10 gælder som altid.

Starttid og gebyr:
Hver spilledag, der altid er en tirsdag,  afvikles en match.
På almindelige spilledage starter matcherne mellem kl. 9.00 – 11.00 og 15.00 – 17.00. *Ingen må starte den tællende runde før kl. 9.00 henholdsvis kl. 15.00*. Alle spillere skriver sig på startlisten og tilmelder sig på Golfbox, og efterhånden som der dannes 4-bolde, går holdene ud efter tur.
Husk at betale startgebyret når du kommer ind og afleverer scorekortet til “starteren”.

På spisedage er der gun-start kl. 17.00. Alle spillere skal være skrevet på en tilmeldingsliste mindst en uge før (af hensyn til mad bestillingen).
Madholdet danner 4-bolde af de tilmeldte og modtager startgebyr + pris for maden. I 2015 handler det om 100,00 kr. pr. spiller
På maddage spilles kun 9 huller.

Scorekort og penge:
“Starterne” sørger for at indsamle alle udfyldte scorekort.
Alle scorekort afleveres til Jeff Glemø eller efter aftale til klubsekretæren. Formiddagsholdet kan også aflevere scorekortene i  green-fee boxen.
Startpenge afleveres til Kim Koefoed eller efter aftale til klubsekretæren.

Grupperinger:
I alle matcher spilles der i 3 handicap puljer, efter tildelte slag på banen.
Gruppe A = 0 – 15    tildelte slag
Gruppe B = 16 – 21 tildelte slag
Gruppe C = 22 – 54  tildelte slag

Præmier:
På alle spilledage afvikles der match med præmier. Matchen omfatter scores fra såvel formiddags- som eftermiddagshold.
Alle præmier uddeles på spisedage. Først uddeles præmier for almindelige spilledage og derefter uddeles månedspræmier for den gennemgående match.

Husk:
På spisedagene skal der vælges et nyt Madhold. Det er altid klogt at sørge for valget før maden serveres.
Ved eventuel mangel på frivillige, er vinderne af månedspræmierne Madhold i den følgende måned.

At spille EDS i 9-hullers periode

*Spillere, der om eftermiddagen ønsker at spille en EDS i 9-hullers perioden, må gerne starte deres runde fra kl. 13:30, men skal minimum spille ni huller i tidsrummet mellem 15:00 og 17:00. Det er altid de første 9 huller, der er tællende på herredagene, også selvom de er spillet før kl 15:00. Scorekort for de første 9 huller afleveres som altid til madholdet, og der oprettes et ekstra scorekort til EDS registrering*.

Herreklubbens bestyrelse

Juni 2015

Tryk her for at komme tilbage.