Herreklubben > Vedtægter

Printvenlig version af vedtægterne Vedtægter for Herreklubben

Vedtægter for Herreklubben – Albertslund Golfklub

§1. Klubbens navn

Herreklubben – Albertslund Golfklub

§2. Formål

Klubben har til formål, at samle så mange herrer som muligt, til jævnligt samvær.

§3. Medlemmer

Alle herremedlemmer over 18 år i Albertslund Golfklub, der har tilladelse til at gå stor bane, kan deltage i klubbens spilledage, skovtur og årsafslutning.

§4. Økonomi

Der opkræves intet kontingent. Klubbens indtægter stammer fra startpenge.
Et eventuelt overskud bruges til fællesarrangementer for de medlemmer, der deltager aktivt i Herreklubbens arrangementer

Bestyrelsen kan årligt udlodde et beløb til klubbens fremme.

§5. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3 medlemmer.
Formand – Kasserer – Sekretær
Disse vælges på generalforsamlingen.

§6. Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling efter matchen på årets første spilledag. Der foretages ikke yderligere indkaldelse.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasseren aflægger regnskab
4. Forslag fra generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Eventuelle forslag fremlægges på selve generalforsamlingen.

§7. Spilledage og matcher

Bestyrelsen udfærdiger en plan over spilledage, der fremlægges på generalforsamlingen. Herreklubben spiller hver tirsdag aften i sæsonen.

Regelsæt for gennemføring af match-dage:

Styring:

Der vælges et såkaldt Madhold til styring og afvikling af matcher og spisning for en periode. En periode består af 3 almindelige matchdage og en spisedag.
Madholdet skal sørge for, at der er en ”starter” i tidsrummet fra 9.00-11.00 og 15.00 – 17.00.
På spisedagen bestemmer Madholdet suverænt, hvilken matchform, der skal spilles, og der modtages ingen protester fra spillerne.

Starttid og gebyr:

Hver spilledag afvikles en match.
På almindelige 18 hullers spilledage starter matcherne mellem 9.30 og 11.00 og mellem 15.00 og 17.00. Ingen må starte den tællende runde før kl. 9.30 henholdsvis kl. 15.00. Alle spillere skriver sig på startlisten, betaler startgebyret og efterhånden, som der dannes 4-bolde, går holdene ud efter tur.
Flette-reglen på hul 1/10 gælder som altid.

På maddage er der gun-start kl. 17.00. Alle spillere skal være skrevet på en tilmeldingsliste – mindst en uge før (af hensyn til madbestillingen).
Madholdet danner 4-bolde af de tilmeldte og modtager startgebyr + pris for maden.
På maddage spilles kun 9 huller.

Præmier

På alle spilledage afvikles der match med præmier. Matchen omfatter scores fra såvel formiddags- som eftermiddagsholdet.
Alle præmier uddeles på spisedage. Først uddeles præmier for almindelige spilledage og derefter uddeles præmier for den gennemgående match.
Præmier som ikke er afhentet senest 1 måned efter uddelingsdagen, uddeles ikke. Præmien går tilbage til Herreklubbens præmiepulje.

Den gennemgående match
Den gennemgående match afvikles over 3 tirsdage. Den spiller som har samlet flest point over 3 spilledage vinder.
Beregning af point til den gennemgående match, sker på grundlag af de point, der er opnået over de 3 spilledage.
Point opnås gennem placeringer på almindelige spilledage, således:
1. plads = 10 point
2. plads = 9 point
Osv….
10. plads = 1 point

Årsmatch

Point fra maddagene bliver samlet til årets vindere.
Præmier til årets bedste bliver uddelt på årets sidste spilledag/maddag.

Handicap-regulering

I Herreklubben følger vi alle golfens regler også vedrørende handicapregulering. I den gennemgående match forbliver en spiller dog i den handicapgruppe hvor spilleren startede – først ved start efter en ny maddag flytter spilleren handicapgruppe. Point til års præmierne optjenes dog kun, i den gruppe man er i starter i, hele sæsonen igennem

Handicapgrupper
I Herreklubben spiller vi i 3 handicapgrupper:
En gruppe for spillere med fra 0 – 15 tildelte slag banen.
En gruppe for spillere med fra 16 – 21 tildelte slag banen.
En gruppe for spillere med fra 22 – 54 tildelte slag banen

Andre arrangementer

En gang om året tager Herreklubben på skovtur til en anden klub.

I oktober/november måned er der årsafslutning for Herreklubben, som regel med et festligt indslag og et godt måltid mad

 

Bestyrelsen  1. april 2016

Tryk her for at komme tilbage.