Præsentation af en sponsor

Vi anbefaler:

Nykredit

Klik på billedet og se mere på denne sponsors hjemmeside.

Se alle sponsorer her

Nyhed: Midlertidige lokalregler

Midlertidig lokalregeler, gældende fra 25. oktober 2017.    

—–

Spil med lejeforbedring:

”En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og må renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for afstanden af et udfoldet scorekort og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: Tætklippet område betyder ethvert område på banen, der er klippet i fairwayhøjde eller lavere.

—–

Bold fæstnet i eget nedslagsmærke:

”Through the green må en bold, der er fæstnet på banens overflade, uden straf løftes, renses og droppes så nær som muligt ved det sted, hvor den lå, men ikke nærmere hullet. Bolden skal først ramme en del af banen through the green, når den droppes.

Note: En bold er ”fæstnet” når den ligger i sit eget nedslagsmærke og en del af bolden ligger under jordoverfladen. Bolden behøver ikke berøre jorden for at være fæstnet (græs, løse naturgenstande og lignende kan ligge mellem bolden og jorden.

Undtagelser:

En spiller må ikke tage lempelse uden straf efter denne Lokale Regel, hvis bolden er fæstnet i sand på et område, som ikke er tætklippet.

En spiller må ikke tage lempelse uden straf efter denne Lokale Regel, hvis det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt at udføre slaget på grund af gene fra noget som helst andet end den forekomst, der falder ind under denne Lokale Regel.

—–

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF EN LOKAL REGEL:

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.

*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.

Vi er med denne lokalregel stadig i stand til at handicap-regulere når spillere gennemfører en EDS markeret runde.

 

Godkendt af DGU.

Definition:

”Through the green“ er hele banens område med undtagelse af:
a. Teestedet og greenen på det hul, der er ved at blive spillet, og
b. Alle hazarderbanen.Tryk her for at komme tilbage.