Præsentation af en sponsor

 

Vi anbefaler:

I vores område findes 2 adresser:
Herlev hovedgade 195, 2730 Herlev

Agenavej 39 B, 2670 Greve

Klik på billedet og se mere om denne sponsors tilbud.

Se alle sponsorer her

Nyhed: 23. december

23. december

DGU er en paraplyorganisation for alle klubberne i Danmark.
Medlem i DGU er klubberne – ikke enkeltmedlemmer.
Repræsentantskabet er DGU øverste myndighed.
Ledelsen i DGU er en bestyrelse med en direktion.

DGU skal påse, at DGU´s medlemmer og deres spillere følger de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte golfregler og – for amatørgolfspillere – amatørreglerne. DGU skal tillige påse, at medlemmerne følger det til enhver tid af DGU fastsatte handicapsystem og Standard Scratch Score eller Course Rating med Slope System.
At modtage et DGU-kort betyder, at du via et medlem i DGU, har opnået de rettigheder, som alle klubber er enige om.
DGU´s repræsentantskab fastsætter regler for enkeltpersoners medlemskab af klubben. Den gældende regel hedder:
Fuldt medlemskab= fulde rettigheder = fuldt kontingent.
Nedsat kontingent= nedsatte rettigheder = Fleksmedlemskab. 
Alle mulige ordninger, hvor fulde rettigheder kan opnås uden at betale fuldt kontingent er ulovlige.

Nå, men til dagens spørgsmål:

Formand for bestyrelsen er Jim Staffensen – han vil i øvrigt gå af som formand til Repræsentantskabsmødet til marts 2019.


Direktør er Morten Backhausen. En knalddygtig golfspiller, der ikke lige ville fortsætte en ellers flot amatørkarriere.


Hvem er Handicap- og regelkonsulent?Tryk her for at komme tilbage.