Udvalg > Baneudvalget


Bjørn Foss

Formand: Bjørn Foss   Tlf.  60182513 Mail: b.foss@get2net.dk

 

Søren Andersen

Søren Andersen – Tlf. 24242318

 

Bo V. Christensen

Bo V. Christensen – Tlf. 50724123

 

 

 

 
 
 
Mål- og ansvarsbeskrivelser for baneudvalget

Målsætningen
Baneudvalget målsætning er at skabe og vedligeholde golfbanens anlæg og flora.Udvalget opgave er at tilbyde en optimal golfbane, med skyldig hensyntagen til årstider og vejrforhold og økonomiske og menneskelige ressourcer.

Nøgleopgaver
Baneudvalgets væsentligste opgaver består i at:- være personaleansvarlig overfor Greenkeepere- udfærdige beplantningsplan for banen- udfærdige maskin-plan for alle maskiner under greenkeeperne.- sikre at afmærkninger på banen er i overensstemmelse med retningslinierne herfor og, at eventuelle forholdsregler og lokaleregler er let tilgængelige.- fremlægge planer, fremgangsmåder og resultater – herunder også økonomiske – for bestyrelsen.

Ansvarsbeskrivelse
Baneudvalget er forbindelsesleddet mellem bestyrelsen og Green-keeperen.Baneudvalget er således ansvarlig for, at golfklubbens anlæg udvikles i overensstemmelse med Generalforsamlingens og bestyrelsens retningslinier og værdier.Baneudvalget har ansvaret for at udlagte budgetter til banens vedligehold og maskinparkens vedligehold overholdes. Ved budgetændringer skal baneudvalgsformanden uophørligt meddele bestyrelsen begrundelsen for ændringen og afgive en revideret plan.

Mødevirksomhed
Baneudvalget afholder møde 2 gange om året.

Kommunikation
Baneudvalget skal være i åben dialog med bestyrelse, andre udvalg og medlemmer i øvrigt.- Udvalget skal være i åben dialog med kommunale embedsmænd om banens udvikling og vedligehold – og om områder som støder op til kommunale stier.- Udvalget skal behandle forslag om baneændringer og vedligehold af golfanlæggets materiel og skal afgive svar på forslagene.- Udvalget kommunikerer til alle medlemmer via opslag på klubhusets tavle og klubbens hjemmeside.