Udvalg > Begynderudvalget

Begynderudvalgets medlemmer
 

1. sekretær og kontakt til bestyrelsen:

Jesper Helmer –  4364 2577
Mail: post@albertslundgolfklub.dk   Træffes også på klubbens kontor!

Andre medlemmer:

 

Reni Greve
Tlf. 2396 7001

 

 

 

Udvalgets ikon her på hjemmesiden.

Læs mere om forholdene for begyndere her og her: (på siden Bliv medlem)

_______________________________________________

____________________________________________________________
 
 
Målsætnings- og Ansvarsbeskrivelse for Begynderudvalget

Målsætning:

Begynderudvalgets primære opgave er dels at give nye spillere indlæring i de grundlæggende golfregler, etiketteregler, værdier, normer og principper, der kendetegner spillet, dels at skabe rammerne og mulighederne for at de nye spillere kan lære spillets teknik således, at de nye spillere kan gives frit spil på banen uden risiko eller større ulempe for andre spillere og uden risiko for golfbanen

Den nye spiller bør gennem en grundig indføring i spillet, golf- og etiketteregler, bibringes forståelse for den ånd og holdning, der er kendetegnende for golfspillet

Det er vigtigt at skabe den rigtige forståelse for, at golfsporten er en sport, hvor spilleren er sin egen dommer, og at det af den grund kræves, at den enkelte kender reglerne samt forstår vigtigheden af og forpligtelsen til at overholde reglerne.

Ovennævnte forhold er af stor vigtighed for, at nye spillere får en indslusning i klubben, der er tilfredsstillende for klubben og ikke mindst spilleren.

Såvel af hensyn til vores egen bane som af hensyn til baner, som de nye spillere senere ønsker at spille på, er det den enkelte klubs ansvar, at undervisningen af begyndere, er af en sådan karakter, at klubben med god samvittighed kan udstede et gyldigt DGU-kort for de nye spillere.

Det er også udvalgets målsætning at motivere og tilskynde nye spillere til en målbevidst træning og samtidig deltage i det sociale liv i klubben

Nøgleopgaver

Det er udvalget opgave at gennemføre Kanin/begynderaftner hver mandag aften i sæsonen. Udvalgets formand følger antallet af tilmeldte spillere og planlægger, hvor mange ”kaninførere”, der skal møde

Ansvarsbeskrivelse

Det er formanden for begynderudvalget, der i tæt samarbejde med klubbens professionelle træner, har ansvaret for at målsætningen holdes for hver enkelte spiller.

Formanden for begynderudvalget tilknytter nogle erfarne og rutinerede medlemmer til begynderudvalget som ”kaninførere”, som hjælper vores nye medlemmer på vores kaninaften om mandagen.

Det er udvalgets formand, der i samarbejde med bestyrelsen skal sørge for, at ”kaninerne” får den rigtige undervisning i golfregler, etiketteregler osv.

Det er udvalgets formand, som skal holde bestyrelsen orienteret om udvalgets arbejde og resultater.

Tryk her for at komme tilbage.