Banen > Bane service

Denne gruppe af myndige og venlige medlemmer har til opgave at tilrettevise alle spillere på banen, sådan at oplevelsen bliver bedst mulig.
Alle anvisninger fra Baneservice skal altid følges.

I mere generelle vendinger er intentionen med Baneservice at være venligt tilstede med råd, vejledninger og anvisninger.
Det kan være råd om adfærd på banen som f.eks. placering af bag.
Vejledning i forhold til lokale regler eller ordensforeskrifter.
Anvisninger i forhold til spilletempo.

Der er dog også en opgave i forhold til at kontrollere spillerettigheder. Herunder:
1. banen alene benyttes af medlemmer, der har bestået begynderudvalgets prøver og er gyldigt medlem af Albertslund Golfklub,

2. greenfee spillere alene benytter banen efter betaling af greenfee,

3. greenfee spillere overholder de handicapgrænser, der er vedtaget af bestyrelsen, og har gyldigt DGU-kort samt bærer bagmærke fra egen klub,

4. rapportere til bestyrelsen, såfremt der sker 0vertrædelse af foreskrifterne, hvilket kan medføre sanktioner.

Bestyrelsen pointerer i forbindelse med etablering af baneservice og banekontrol, at man tager afsæt i, at medlemmer og gæster har orden i tingene og er velkomne på banen.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer og gæster til at møde udøverne af baneservice og banekontrol venligt og imødekommende og gør opmærksom på, at alle har pligt til at følge henstillinger og anvisninger fra udøverne af baneservice og banekontrol.

Medlemmer, der udøver baneservice er udstyret med et navneskilt, der identificerer dem overfor gæster og medlemmer.

Golfbil med behørig skiltning – BANESERVICE – stilles til rådighed for baneservice.

Baneservice og banekontrol skal udføres, så den generer spillet og spillerne mindst muligt. Udøverne af baneservice og banekontrol skal optræde venligt og imødekommende, men udviser også den fornødne myndighed, hvis opgaven kræver det.