Banen > Lokale regler

I Albertslund Goldklub har vi vedtaget både lokal regler og lokal ordensforeskrifter. Vi betragter begge dele som vigtige for for den gode golfrunde.
Forskellen på regler og foreskrifter er meget enkel. Med reglerne kan du straffes med ekstra slag til scorekortet og så er den ikke længere. Med foreskrifterne kan du straffes med bortvisning og det er vel næsten værre.
Vi lægger både de lokale regler og de lokale foreskrifter til udskrivning og selvom de fylder meget på en hjemmeside har vi også lagt dem i deres fulde længde herunder:

Udskriftsversionen findes her: Lokalregler for Albertslund Golfklub 01052019 Åbner en PDF-fil.

Husk der også kan være midlertidige lokale regler i brug.
Se under indlæg i højre side….pt. om lejeforbedring. (Lokal regel..)

……………………………………………………………………

Læs de lokale regler her:

Lokalregler for Albertslund Golfklub, gældende fra 1. maj 2019.

Røde markeringer: Strafområder

Blå markeringer: Areal under reparation

Grøn top på markeringer: Område med spilleforbud

Hvide pæle med sort bagside: Out of bounds for spil af huller som ligger på den hvide side af pælene. Ved spil af huller som ligger på den sorte side, er pælene ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1

Den banenære side på en hvilken som helst asfalteret sti markerer Out of bounds. Røde og blå pæle, med eller uden grøn top, alle teestedsskilte, affaldsspande og bænke ved teesteder samt stendyssen på hul 4/13. hul er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1

 

Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

En forkert green indbefatter også forgreen klippet lavere end fairway. Lempelse efter 13.1f.

Søen ved hul 4/13 er defineret som rødt strafområde. Vandspejlet danner strafområdets grænse. Fortsat spil efter Regel 17.1d.      

Se også de lokale forskrifter.

Arealet mellem vandspejlet og de blå markeringer med grøn top, er areal under reparation med spilleforbud. Fortsat spil – uden straf efter Regel 14.3c

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i strafområdet/søen ved spil af hul 5/14, har spilleren 2 muligheder: Spille en bold fra forrige sted eller fra Dropzonen for hul 5 – med 1 strafslag.

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet/søen ved spil af hul 5, kan spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold fra forrige sted eller dropzonen på 5. hul. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, med mindre den oprindelige bold findes inden for tre minutters søgetid

Orange plastikrør placeret omkring foden af træer/buske er en integreret del af banen.

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller en el-mast, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået. (Se Regel 14.6)

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALREGEL:

Den generelle straf: Hulspil: tab af hul.           Slagspil: 2 strafslag

………………………………………………………………………………..

Læs de lokale ordensforeskrifter her:

– Alt spil på banen er underkastet DGU’s etikette, golf- og amatørregler godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association, og det er enhver spillers pligt at holde sig informeret om Albertslund Golfklub’s ordensforeskrifter og lokale regler.

– Der må ikke foretages prøvesving på tee-stederne.
– Der skal benyttes træ-tee ved udslag fra tee-stederne.

– Der må kun bruges softspikes.

– Der må maksimalt være 4 spillere i en bold.

– Alle opslag i klubhus og ved hul 1 skal respekteres.

– Med mindre andet er beskrevet, skal en golfrunde spilles i hullernes rækkefølge og kun med start fra hul 1. Vi henstiller til ikke at springe huller over i en golfrunde.

– Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen. Spillere skal tage hensyn til personalets sikkerhed og deres arbejde.

– Bagmærke og evt. greenfeebillet skal bæres synligt og DGU kort skal forevises på forlangende. Vis respekt for klubbens baneservice personale og respekter deres anvisninger.

– Bolde i eller under vandspejlet i søen ved hul 4/13 – 5/14 må ikke fiskes op.

– Det er forbudt at slå ud på hullerne langs den offentlige sti, hvis der er færdsel på stien ud for hullet som spilles.

Det er forbudt at afhente bolde, der er slået Out-of-bounds på 9. hul og ind på drivingrange.

– Alle spillere skal medbringe en pitchfork på green.
– Adgang til 3. huls teested skal altid foregå via gangstien over højen.

– Bagvogne skal placeres udenfor teesteder og må ikke komme i berøring med ”forklædet”.

Overtrædelse af klubbens ordensforeskrifter medfører bortvisning eller karantæne.

 Ryd op efter dig. Brug affaldsspande til cigaretskod, papir og andet affald. Knækkede tee skal samles op.

 

Tryk her for at komme tilbage.