Bliv medlem > Flexmedlemmer

Vi tilbyder 3 forskellige former for Fleksmedlemskaber:

Fleksmedlem 1

Modtager DGU-kort markeret med F og har stemmeret på generalforsamlingen.
– Ret til at spille på egen bane og benytte træningsanlægget mod betaling af greenfee.
– Klubben fører handicap efter gældende regler. Ved indmeldelse skal eventuelt HCP kunne dokumenteres.
– Klubben betaler kontingent til DGU og sender bladet ”Dansk Golf”. – Mulighed for bestilling af træningslektioner hos klubbens trænere. Dog ikke i den frie træning.
– Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
– Giver ikke ret til deltagelse i turneringer i klubben, i DGU-regi eller regionsmatcher
– Har ikke krav på rabatordninger i forbindelse med greenfeesamarbejde.

Pris: Årligt kontingent: 700,00 kr. Intet indskud.

Indmeldelsesblanket: Indmeldelsesblanket_flex

______________________________

Fleksmedlem 2

Modtager DGU-kort markeret med F og har stemmeret på generalforsamlingen.
– Ret til at spille på egen bane mod betaling af nedsat greenfee.
– Kan frit benytte træningsanlægget
– Klubben fører handicap efter gældende regler. Ved indmeldelse skal eventuelt HCP kunne dokumenteres.
– Kan deltage i klubarrangementer mod ekstra deltagerfee
– Klubben betaler kontingent til DGU og sender bladet “Dansk Golf”.
– Mulighed for bestilling af træningslektioner hos klubbens trænere. Dog ikke i den frie træning.
– Ansvarsforsikring i Tryg via DGU
– Giver ikke ret til deltagelse i turneringer i klubben, i DGU-regi eller regionsmatcher
– Har ikke krav på rabatordninger i forbindelse med greenfeesamarbejde.

Primært målrettet personer, som spiller mindre end syv gange i sæsonen på hjemmebanen.

Pris: Årligt kontingent: 1.250 Kr. Intet indskud.

Indmeldelsesblanket: Indmeldelsesblanket_flex

______________________________

 Fleksmedlem 3 Modtager DGU-kort markeret med F og har stemmeret på generalforsamling.

– Klubben betaler kontingent til DGU og sender bladet “Dansk Golf”.
– Ret til at spille fem gratis runder på egen bane. Efter fem spillede runder betales nedsat greenfee på egen bane.
– Kan frit benytte træningsfaciliteterne
– Klubben fører handicap efter gældende regler.

Ved indmeldelse skal eventuelt HCP kunne dokumenteres.

– Mulighed for bestilling af træningslektioner hos klubbens trænere. Dog ikke i den frie træning.
– Klubben betaler ansvarsforsikring i Tryg via DGU
– Mulighed for leje af bagskab
– Mulighed for at deltage i klubbens turneringer – mod betaling af greenfee og matchfee
– Giver ikke ret til deltagelse i turneringer i DGU-regi eller regionsmatcher
– Har ikke krav på rabatordninger i forbindelse med greenfeesamarbejde.

Pris: Årligt kontingent: 2.300 kr. Intet indskud.

Indmeldelsesblanket: Indmeldelsesblanket_flex