Bliv medlem > Ynglinge/studerende

Ynglingemedlemskab:
Er du mellem 19 og 22 år kan du blive Ynglingemedlem.

Studerende og lærlinge
Er du mellem  18 og studerende (ingen øverste aldersgrænse – men forelæg studiekort) kan du blive studiemedlem.

Et ynglinge/studiemedlemskab koster:

Kontingent 2.400,- kr. om året. dette er inklusiv frie bolde på drivingrangen. Det er obligatorisk at betale for bolde på rangen.
Det samlede årskontingent er på 2.400,00 kr. Beløbet deles i 2 betalinger á 1.200,00 kr.

Opkrævninger sker halvårligt, til den 1.2. og den 1.8. Med ca. halvdelen ved hver opkrævning.
Et ynglingemedlemskab giver dig adgang til at spille på den store bane, det kræver dog et handicap på 54.

Læs mere om golf for begyndere her: Ny til golf

Indmeldelses blanket: indmeldelsesblanket_ynglinge