Gæster > Tidsbestilling

Gæster kan  bestille spilletider i Albertslund Golfklub.
Der er to tider der kan bestilles pr. time – hel og halv.
Alle kan dog også gå ind på Golfbox for at se om banen er ledig til spil. I så fald vil der være markeret med “Boldrende” i Golfbox.
Skulle der være banelukninger på grund af klubarrangementer vil de være synlige i Golfbox – tidsbestilling.