Præsentation af en sponsor

 

Vi anbefaler:

I vores område findes 2 adresser:
Herlev hovedgade 195, 2730 Herlev

Agenavej 39 B, 2670 Greve

Klik på billedet og se mere om denne sponsors tilbud.

Se alle sponsorer her

Nyhed: Generalforsamling 2012

Nu varer det ikke længe…

Generalforsamlingen er lige om hjørnet.
Der kommer indkaldelse ud til alle medlemmer – enten via mail eller om nødvendigt via almindelig post.

Frem mod udsendelsen beder vi alle medlemmer om at opdatere deres oplysninger i Golfbox så indkaldet kommer det rigtige sted hen..

Ordinær generalforsamling i Albertslund Golfklub

Tirsdag den 27. november 2012 kl. 19.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Albertslund Golfklub.

Generalforsamlingen afholdes i Kongsholmcentrets store sal, Liljens Kvt. 2, 2620 Albertslund. Dagsorden, ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent og stemmetællere.

2.Beretning om klubbens virksomhed i det forgangne år.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011/12 til godkendelse.

4.Forelæggelse af budget 2012/13 og fastsættelse af kontingent og indskud.

5.Forslag fra bestyrelsen.

6.Forslag fra medlemmerne.

7.Valg af formand (lige år).

8.Valg af kasserer (ulige år).

9.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

10.Valg af bestyrelsessuppleant.

11.Valg af revisor og revisorsuppleant.

12.Eventuelt.

På generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, stemmeberettigede. Et medlem kan kun medtage og anvende én skriftlig fuldmagtTryk her for at komme tilbage.