Kontakt > Klubbens administration

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen
Der afholdes generalforsamling en gang om året – i februar måned. Dog første gang februar 2015.
Klubbens vedtægter og materiale fra generalforsamlingen kan ses her

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på op til 7 medlemmer.

Bestyrelsen afholder møde stort set en gang om måneden.

Drift af banen varetages af klubbens to greenkeepere:
Chefkeeper Claus Sørensen
Greenkeeper Poul Bregendahl
Greenkeeperne orienterer om forhold på banen her

Klubbens sekretariat
Forretningsfører Jesper Helmer Petersen
Se åbningstider i sekretariatet her

Tal, numre konti:

Telefon: 43 64 25 77 (omstilles til mobiltelefonen) – mobil: 2967 7568

Mail: post@albertslundgolfklub.dk

CVR. : 1521 4791

Bank: Nykredit Reg.: 5470 Konto: 2007685

MobilePay: 84842

Klubbens Turneringsudvalg har en særlig konto til turneringer:

Turneringskonto: Reg. 5490 og  nr. 5490951976

Information
Klubben informerer via flere kanaler.
I Golfbox sendes meddelelser og her findes oplysninger om medlemmets data handicap osv.
Det er fra oplysningerne i Golfbox at klubben henter f.eks. telefonnummer og mail-adresse. Sørg derfor for at have den korrekte data stående.

Mail bruges til meget til kontakt mellem klub og medlemmer.

Facebook er også aktivt for klubben og her har mindre grupperinger også lavet deres egne sider.

Nyhedsbrevet “Klub-info” udsendes månedligt til alle aktive medlemmer.

 

 

Tryk her for at komme tilbage.