Udvalg > Kunstudvalget

Klubben er beriget med et kunstudvalg, som sørger for, at der løbende bliver sat kunst op i klubhuset.

Medlem:

Lene Barfod.
Tlf.:  26456193 Mail: lenebarfod@mail.dk

Kunstudvalget er et selvbestaltet udvalg. Formålet er at udsmykke klubhuset med forskellige kunstneres værker. Vi håber, at klubbens medlemmer og gæster vil glæde sig over de mange forskellige billeder, der over tid vil blive udstillet.

Kunstudvalgets idé er, at udstillingerne skifter cirka hver anden måned.

Kunstudvalget “udvælger” ikke kunsten, men accepterer kunstnere, der tilbyder at udstille, således at den udstillede kunst bliver så varieret som mulig.

Grænsen er ene og alene, at det ikke må være pornografiske billeder.
Hvis et eller flere medlemmer finder den udstillede kunst anstødelig eller på anden måde generende, bedes et af kunstudvalgets medlemmer kontaktes – IKKE KUNSTNEREN DIREKTE!