Udvalg > Turneringsudvalget

Turneringsudvalgets opgaver.

Turneringsudvalgets primære opgaver er at danne rammer for samt sørge for, at de forskellige turneringer, som klubbens medlemmer kan deltage i, afvikles indenfor disse rammer.
Turneringernes placering fremgår af turneringskalenderen, som udarbejdes i samarbejde med klubbens sekretariat.

Turneringsbetingelserne for interne matcher er beskrevet i ”Generelle turneringspropositioner for Albertslund Golfklub”. Bemærk specielt afsnittet ‘Deltagelse i matcher’ beskrivelse af afhentning af scorekort.

Udvalget er ansvarlig for, at tilmelding er tilgængelig på GolfBox senest 4 uger før turneringens dato. Det tilstræbes at startlister er opsat og offentliggjort på GolfBox  5 dage før turneringen.

Rammerne for afvikling af matcher i SGU-regi( Regionsgolf) udfyldes af holdkaptajner/viceholdkaptajner, når de forskellige hold er sammensat ved turneringsudvalgets mellemkomst.

De forskellige poster i turneringsudvalget besættes naturligvis med medlemmer fra udvalget. Udpegelsen foregår i udvalgsregi.

Formanden indkalder til udvalgsmøder i det omfang, udvalget finder det nødvendigt.

Kontakten til andre udvalg foregår ad hoc og til bestyrelsen via formanden for udvalget.

 

Medlemmer af udvalget:

Formand:

Svend Troelsen
Mobil: 20 80 10 57
Mail: str@sl.dk

Regionsgolf

Lars Engel
Mobil: 60 65 15 17
Mail: englelars@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Ole Skovgaard – tlf. 22 26 01 43
Mail: oleskovgaardgolf@gmail.com

 

 

Poul Bregendahl – tlf. 41 13 18 47
Mail: poul.bregendahl@gmail.com

 

Gå til  Turneringssiden